ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดสุทธาวาส วิปัสสนาแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ตั้งอยู่ที่บ้านตะพังโคลน หมู่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง เดิมเรียกว่าวัดตะพังโคลน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2492 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ สำหรับปูชนียวัตถุสำคัญมี พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2547 และมีพระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทธิวาส วิปัสสนา เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์เวลา 16.09 น. และมีการสอนกรรมฐานปฎิบัติธรรมแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเดือนตลอดทั้งปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา โทร. 08 4707 2354, 08 1190 5757 หรือ www.sitsuthawas.com
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.