ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดลาดระโหง (ศูนย์วิปัสสนาภาษาอังกฤษ)แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วัดลาดระโหง (ศูนย์วิปัสสนาภาษาอังกฤษ) อำเภอบางปะอิน

วัดลาดระโหง (ศูนย์วิปัสสนาภาษาอังกฤษ) ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน เป็นวัดที่มีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนฝึกสมาธิวิปัสสนาแก่ชาวต่างชาติทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นเวลานานหลายปี โดยมีการฝึกสมาธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูเกษมวุฒิกร เจ้าอาวาสวัดลาดระโหง โทร. 08 1852 9005, 0 3525 5000 โทรสาร 0 3529 0211 E-mail: sjsati@yahoo.com, noblemagga@hotmail.com
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.