ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขื่อนพระราม 6แหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ

เขื่อนพระราม 6 ตั้งอยู่หมู่ที่10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกันแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ "เขื่อนพระเฑียรฆราชา" ภายหลังปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนในความดูแลของ กรมชลประทาน บริเวณริมเขื่อนมีศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดสะตือ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านเกิดที่ตำบลแห่งนี้,หลวงพ่อเลไลยก์ แห่งวัดไก้แจ้ เป็นต้น
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.