ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
ถนนนิมมานเหมินทร์
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระสิงห์วรวิหาร
วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
สวนสัตว์เชียงใหม่
ถนนคนเดินเชียงใหม่
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์
อำเภอแม่แตง
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อำเภอจอมทอง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อำเภอฮอด
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อำเภอสารภี
เวียงกุมกาม
อำเภอฝาง
ดอยอ่างขาง
อำเภอแม่ริม
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อำเภอหางดง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า
บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมาอีก 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปีพ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชมาขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง


แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.