ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดแพร่
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)
บ้านวงศ์บุรี
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
วนอุทยานแพะเมืองผี
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระธาตุช่อแฮ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วัดจอมสวรรค์
วัดหลวง
บ้านนาตอง
น้ำตกตาดหมอก หรือ น้ำตกแม่คอย
น้ำตกแม่แคม หรือ น้ำตกสวนเขื่อน
ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่
คุ้มเจ้าหลวง
วัดพระนอน
วัดสระบ่อแก้ว
หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อำเภอร้องกวาง
ถ้ำผานางคอย
น้ำตกห้วยโรง หรือ น้ำตกห้วยลง
พระธาตุปูแจ
น้ำตกตาดซาววา
อำเภอวังชิ้น
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
อำเภอสอง
พระธาตุพระลอ
อุทยานลิลิตพระลอ
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
อำเภอลอง
หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
แก่งหลวง
ถ้ำเอราวัณ
วัดพระธาตุศรีดอนคำ
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
วัดพระธาตุศรีดอนคำ
อำเภอเด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
อำเภอหนองม่วงไข่
ถ้ำจำปู
อำเภอสูงเม่น
ตลาดหัวดง
วัดพระหลวงธาตุเนิ้งข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด แพร่

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ
ช่อแฮศรีเมือง ลอเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม


แพร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 555 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ำยม เป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อเรียกกันหลายชื่อว่า พลนคร เมืองพล เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจระหว่าง ปี พ.ศ. 1470–1560 พระนางจามเทวีเข้าครอบครองในเขตลานนาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น โกศัยนคร หรือ เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน

จังหวัดแพร่มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่


แผนที่จังหวัดแพร่ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.