ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอขุนยวม
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
วัดต่อแพ
อำเภอเมือง
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
บ้านน้ำเพียงดิน
บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
ตลาดเช้า (กาดเช้า)
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน
วัดพระธาตุดอยกองมู
วัดก้ำก่อ
ภูโคลน
หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ)
อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา
วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ
วัดจองคำ
วัดหัวเวียง หรือ วัดกลางเมือง
วัดจองกลาง
อำเภอปาย
วัดอุ่นเมือง
หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล)
น้ำตกหมอแปง
น้ำตกแม่เย็น
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
ห้วยจอกหลวง
วัดน้ำฮู
วัดกลาง
โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
อำเภอสบเมย
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-พม่า บ้านแม่สามแลบ
ล่องแก่งแม่เงา
อุทยานแห่งชาติแม่เงา
แม่น้ำปาย
แม่น้ำสาละวิน
อำเภอแม่สะเรียง
พระธาตุจอมมอญ
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
วัดจองสูง หรือ วัดอุทยารมณ์
วัดจอมทอง
วัดกิตติวงศ์
วัดศรีบุญเรือง
วัดแสนทอง
อำเภอแม่ลาน้อย
บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม
บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ
น้ำตกดาวดึงส์
วนอุทยานแก้วโกมล (ถ้ำแก้วโกมล)
ถ้ำแม่ฮุ
หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ
อำเภอปางมะผ้า
ถ้ำบ่อผี
ถ้ำน้ำลาง
ถ้ำแม่ละนา
สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี
ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง


แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

ประวัติและความเป็นมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2374 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้ เจ้าแก้วเมืองมา เป็นแม่กอง นำไพร่พลช้างต่อและหมอควาญ ออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลช้างช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลข้ามภูเขา มาทางตะวันตกของเชียงใหม่ ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม โดยมอบหน้าที่ให้ พะกาหม่อง เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่ง มีทำเลดีมีร่องธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "แม่ร่องสอน" หมายถึงที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน"

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่ อพยพมาหลบภัยสงครามอยู่ที่แม่ร่องสอนเป็นจำนนมาก โดยมี เจ้าฟ้าโกหล่าน และชานกะเล เป็นหัวหน้า เมื่อมาอยู่ที่นี่ ชานกำเล ได้ช่วยหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของพะกาหม่องถึงกับยกลูกสาวชื่อนางไส ให้เป็นภรรยา ต่อมาชานกะเล อพยพครอบครัวลงใต้มาอยู่ที่เมืองกุ๋นลม หรือขุนยวมในปัจจุบัน ได้เป็นเข้าเมืองกุ๋นลมคนแรก ต่อมานางไสถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าโกหล่าน ยกหลานสาวชื่อเจ้านางเมี๊ยะให้เป็นภรรยา ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลม เจริญมั่งคั่งส่งส่วยตอไม้ให้ได้มากมาย จนถึง พ.ศ. 2417 เจ้าอินทวิชยานนท์ จึงแต่งตั้งชานกะเลเป็น พญาสิงหนาถราชา แล้วสถาปนาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงถือเอาต้นกำเนิดเมือง คือ ร่องน้ำสอนช้าง และช้างตัวเดียวเล่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่รวมของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู้คนเหล่านี้ยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมไว้ เฉกเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง


แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.