ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดลำพูน
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
วัดจามเทวี
ช้าง - กู่ม้า
วัดพระยืน
บ้านหนองช้างคืน
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง
วัดพระคงฤาษี
วัดมหาวัน
อำเภอป่าซาง
หอศิลป อุทยานธรรมะ
แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
ตลาดป่าซาง
ถ้ำเอราวัณ
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
วัดป่าเหียง
วัดหนองเงือก
โบราณสถานวัดเกาะกลาง
วัดสันกำแพง
อำเภอแม่ทา
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
สะพานทาชมภู
หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา
อำเภอบ้านโฮ่ง
หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
ถ้ำหลวงผาเวียง
วัดพระเจ้าตนหลวง
อำเภอลี้
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
วัดพระบาทห้วยต้ม
วัดพระธาตุห้าดวง
วัดบ้านปาง
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตน
อำเภอบ้านธิ
พระธาตุดอยห้างบาตร
วัดพระธาตุดอยเวียง
วัดศรีดอนชัยข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ลำพูน

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง
กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย


ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า "จามเทวี" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง


แผนที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.