ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอสวรรคโลก
สวนบุญชอบ เอมอิ่ม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)
อำเภอคีรีมาศ
บ้านทุ่งหลวง
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อำเภอเมือง
วัดช้างล้อม
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
หลวงพ่อศิลา
อำเภอศรีสัชนาลัย
วัดพิพัฒน์มงคล
สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ศูนย์ศึกษา และ อนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สุโขทัย

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข


สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 1780-1800 มีการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง


แผนที่จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.