ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอน้ำปาด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
วนอุทยานต้นสักใหญ่
อำเภอลับแล
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
น้ำตกแม่พูล
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดเจดีย์คีรีวิหาร
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
อำเภอเมือง
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
วัดพระฝาง
วัดกลาง
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน
วัดธรรมาธิปไตย
วัดใหญ่ท่าเสา
อำเภอทองแสนขัน
บ่อเหล็กน้ำพี้
อำเภอท่าปลา
บ้านท่าเรือ
เขื่อนสิริกิติ์ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด อุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก


อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ บางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับเจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้


แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.