ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเทิง
วนอุทยานภูชี้ฟ้า
รอยพระบาทแห่งสันติภาพ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดอยแม่สลอง
พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง
บ้านเทอดไทย
ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ
สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ
อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน
อำเภอแม่สาย
พระธาตุดอยตุง
พระธาตุดอยเวา
ถ้ำผาจม
ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำเสาหินพญานาค
อำเภอเมือง
ไร่แม่ฟ้าหลวง
กู่พระเจ้าเม็งราย วัดงำเมือง
วัดกลางเวียง
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
สวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
วัดพระสิงห์
วัดพระแก้ว
วัดพระธาตุดอยทอง
วัดมิ่งเมือง
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
ล่องแก่งแม่กก ท่าตอน-เชียงราย
วัดร่องขุ่น
อำเภอเชียงแสน
สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
ทะเลสาบเชียงแสน หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุผาเงา
วัดเจดีย์เจ็ดยอด
วัดพระธาตุจอมกิตติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
วัดพระเจ้าล้านทอง
วัดป่าสัก
พระธาตุดอยปูเข้า
วัดสังฆาแก้วดอนหัน
อำเภอเวียงแก่น
ดอยผาตั้ง
อำเภอแม่จัน
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
พิพิธภัณฑ์พระ - ประทีปโกลด์แลนด์
อำเภอพาน
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อำเภอเวียงป่าเป้า
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
เวียงกาหลง
อำเภอเชียงของ
บ้านหาดบ้าย
อำเภอแม่สรวย
วัดพระเจ้าทองทิพย์
สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดยอดในสยาม
ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา


เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง


แผนที่จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.