ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
บึงบอระเพ็ด
อุทยานสวรรค์
วัดจอมคีรีนาคพรต
ศาลเจ้าแม่หน้าผา
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม
สวนกล้วยไม้พิไลพร
สะพานเดชาติวงศ์
วัดคีรีวงศ์
ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
วัดเกาะหงษ์
ถ้ำบ่อยา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
วัดวรนาถบรรพต
วัดเกรียงไกรกลาง
สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
อำเภอตาคลี
เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน
วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง
วัดช่องแค
เขาถ้ำบุนนาค
อำเภอบรรพตพิสัย
เขาหน่อ - เขาแก้ว
อำเภอท่าตะโก
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
อำเภอแม่วงก์
ทุ่งหินเทิน
อำเภอหนองบัว
เขาพระ - เขาสูง
วัดหนองกลับ
อำเภอพยุหะคีรี
เมืองโบราณโคกไม้เดน
วัดพระปรางค์เหลือง
อำเภอโกรกพระ
วัดบางมะฝ่อ
ฟาร์มนกกระจอกเทศ
ตลาดน้ำวัดบางประมุง
เขาถ้ำพระ
อำเภอตากฟ้า
น้ำตกวังน้ำวิ่ง
วัดถ้ำพรสวรรค์
อำเภอไพศาลี
พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ
ป่าไพศาลี
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท
รอยพระพุทธบาท
เมืองเก่าเวสาลี
อำเภอเก้าเลี้ยว
วัดเขาดินใต้ หรือ วัดพระหน่อธรรินทรใกล้วารินคงคาราม
อำเภอชุมแสง
วัดเกยไชยเหนือข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด นครสวรรค์

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดนครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ


นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร

จังหวัดนครสวรรค์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง


แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.