ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพะเยา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอจุน
วัดพระธาตุขิงแกง
โบราณสถานเวียงลอ
อำเภอเชียงคำ
วัดพระธาตุสบแวน
อนุสรณ์ผู้เสียสละ
อุทยานแห่งชาติภูซาง
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
วัดพระเจ้านั่งดิน
วัดนันตาราม
วัดแสนเมืองมา
อำเภอดอกคำใต้
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
น้ำตกห้วยชมพู
อำเภอเมือง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
วัดลี
วัดศรีอุโมงค์คำ
วัดพระธาตุจอมทอง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
สถานีประมงน้ำจืดพะเยา และ พระตำหนักกว๊านพะเยา
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
กว๊านพะเยา
วัดอนาลโยทิพยาราม
วัดศรีโคมคำ
อำเภอแม่ใจ
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม)
อำเภอปง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
วนอุทยานภูลังกา
อำเภอเชียงม่วน
วัดท่าฟ้าใต้ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด พะเยา

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม


พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า 900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา

พะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง อำเภอภูกามยาว

แผนที่จังหวัดพะเยา และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.