ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเขาค้อ
หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เขาค้อ
พระตำหนักเขาค้อ
ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
อนุสรณ์จีนฮ่อ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
อ่างเก็บน้ำรัตนัย
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
แก่งบางระจัน
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
ไร่ บี เอ็น
เนินมหัศจรรย์
น้ำตกศรีดิษฐ์
อำเภอเมือง
วัดมหาธาตุ
วัดช้างเผือก
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
วัดพระแก้ว
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
วัดไตรภูมิ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
หลักเมืองหล่มเก่า
ถ้ำฤาษีสมบัติ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อำเภอชนแดน
ภูเขาหินปะการัง
อำเภอวิเชียรบุรี
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย
วัดวิเชียรบำรุง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอน้ำหนาว
สวนภูพนา
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อำเภอบึงสามพัน
ไร่ชนิกา
บึงสามพัน
ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
อำเภอหนองไผ่
สวนรุกขชาติซับชมภู
อำเภอหล่มเก่า
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
ภูทับเบิก
อำเภอศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง


เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม รวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่าและผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชรและลูกเสาวรส เมืองเพชรบูรณ์นี้สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรกสมัยสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงสังเกตตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และยุคสองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐานคล้ายเมืองนครราชสีมาแต่เล็กและเตี้ยกว่า เอาแม่น้ำไว้กลางเมืองเหมือนกัน เมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างทั้งสองยุคนี้สำหรับป้องกันข้าศึกซึ่งจะยกทัพมาจากฝ่ายเหนือ เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบ ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก

การปกครอง

จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ


แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.