ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอชะอำ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดเนรัญชราราม
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
หาดชะอำ
อำเภอบ้านแหลม
แหลมเหลว
วัดต้นสน
วัดในกลาง
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร
บางขุนไทร
ล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านบางตะบูน
วัดเขาตะเครา
อำเภอหนองหญ้าปล้อง
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
อำเภอแก่งกระจาน
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เขื่อนแก่งกระจาน
อำเภอเขาย้อย
ถ้ำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง
วัดกุฏิ
อำเภอท่ายาง
หาดปึกเตียน
วัดตาลกง
อำเภอเมือง
พระรามราชนิเวศน์ หรือ “พระราชวังบ้านปืน”
ถ้ำเขาหลวง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
วัดกำแพงแลง
วัดเขาบันไดอิฐ
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดมหาธาตุวรวิหาร
หาดเจ้าสำราญข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ
เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม


เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง

จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า


แผนที่จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.