ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
วัดศรัทธาธรรม หรือ วัดมอญ
ตลาดหุบร่ม
ดอนหอยหลอด
อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และ พิพิธภัณฑ์เรือ
วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
อำเภออัมพวา
แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา
ตลาดน้ำท่าคา
อุทยาน ร. 2
ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ
วัดบางกะพ้อม
วัดบางแคน้อย
วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
บ้านดนตรี
บ้านหัวหาด
บ้านแมวไทยโบราณ
วัดบางแคใหญ่
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา
วัดประดู่
วัดอินทาราม
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา
วัดเขายี่สาร
อำเภอบางคนที
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
ค่ายบางกุ้ง
วัดแก่นจันทน์
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)
วัดบางกุ้ง
วัดเจริญสุขารามวรวิหารข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สมุทรสงคราม

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร 2
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม


สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง ”

สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี


แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดใกล้เคียง

พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.