ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอบ้านนา
น้ำตกโกรกอีดก
อำเภอเมือง
วัดศรีบุรีรัตนาราม
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุทิศ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
ศูนย์การทหารม้า
วัดพระพุทธฉาย
ฟาร์มจระเข้ และ สวนสัตว์สระบุรี
อำเภอแก่งคอย
วัดป่าสว่างบุญ
หมู่บ้านทำไม้ขุดล้อม
พระบวรราชวังสีทา
ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือ ถ้ำบ่อปลา
ถ้ำพระโพธิสัตว์
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
เขาพระพุทธบาทน้อย
อำเภอมวกเหล็ก
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ไร่องุ่นคุณมาลี
น้ำตกซับเหว
น้ำตกเหวน้อย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
ถ้ำดาวเขาแก้ว
อำเภอวังม่วง
ไร่ยานา
ไร่ปภัสรา
อุโมงค์ต้นไม้
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ทุ่งดอกทานตะวัน
อำเภอพระพุทธบาท
บ่อพรานล้างเนื้อ
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อำเภอเสาไห้
วัดพะเยาว์
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล
แม่น้ำป่าสัก เบญจสุทธิคงคา
วัดจันทบุรี
อำเภอบ้านหมอ
ถนนพระเจ้าทรงธรรม หรือ ถนนฝรั่งส่องกล้อง
อำเภอหนองแค
สวนนกธรรมชาติตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ถ้ำศรีวิไล
สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สระบุรี

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง


สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”

สระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน แก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง หนองแค ดอนพุด และเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี


แผนที่จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.