ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดสัมปทวนนอก
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม)
เขื่อนทดน้ำบางปะกง
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา
การท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำบางปะกง
ศาลหลักเมือง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
อำเภอพนมสารคาม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เขาหินซ้อน
อำเภอบางคล้า
ตลาดน้ำบางคล้า
ล่องเรือรอบเกาะลัด
หมู่บ้านน้ำตาลสด
วัดแจ้ง
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สวนมะม่วง
วัดโพธิ์บางคล้า
อำเภอบ้านโพธิ์
ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ
ตลาดคลองสวน 100 ปี
อำเภอบางปะกง
ล่องเรือชมปลาโลมา
อำเภอท่าตะเกียบ
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
อำเภอสนามชัยเขต
บ้านศานติธรรม
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
อำเภอคลองเขื่อน
พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อกข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์


ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้วฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรีและอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานีและกรุงเทพฯ


แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.