ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอปราณบุรี
ค่ายธนะรัชต์
ชายหาดปราณบุรี
เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
เขื่อนปราณบุรี
หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)
ล่องเรือแม่น้ำปราณ
หมู่บ้านปากน้ำปราณ
วนอุทยานปราณบุรี
ป่าเขาจ้าว
อำเภอหัวหิน
สวนสนประดิพัทธ์
วังไกลกังวล
เกาะสิงห์โต
เขาเต่า
วัดห้วยมงคล
เขาหินเหล็กไฟ
สถานีรถไฟหัวหิน
น้ำตกป่าละอู
เขาตะเกียบ เขาไกรลาส
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
หมู่บ้านช้างหัวหิน
บ้านศิลปิน
อำเภอทับสะแก
หาดแหลมกุ่ม
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อำเภอบางสะพาน
หาดทางสาย
หาดบ้านกรูด
วัดเขาถ้ำม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
อ่าวบ่อทองหลาง
อำเภอบางสะพานน้อย
หาดบางเบิด
เขาธงชัย
อ่าวแม่รำพึง
เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์
อำเภอกุยบุรี
หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
หาดบ่อนอก
อำเภอเมือง
เขาช่องกระจก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
อ่าวน้อย อ่าวประจวบคีรีขันธ์
วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน)
อ่าวมะนาว
อำเภอสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ


ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง*ตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่างๆ หมู่เกาะหรือป่าเขาลำเนาไพร เป็นสถานที่ตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ขึ้นที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวบรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง พ.ศ. 2441 จึงย้ายที่ว่าการเมืองมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย-พม่าด้านตะวันตกจนถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรอยู่บริเวณด่านสิงขร ท้องที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง และมีความยาวจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอสามร้อยยอด

* หมายเหตุ : การจัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในภาคกลาง เป็นการแบ่งตามเขตการปกครองกระทรวงมหาดไทย หากเป็นการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตสถาน ประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในภาคตะวันตก

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน


แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.