ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเลย
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ
น้ำตกปลาบ่า หรือ น้ำตกตาดสาน
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองบง
อำเภอเชียงคาน
แก่งคุดคู้
วัดศรีคุณเมือง
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
อำเภอด่านซ้าย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตรวิปัสสนา
น้ำตกแก่งสองคอน
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือ ชาโต้ เดอ เลย
อำเภอภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อำเภอภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อำเภอหนองหิน
สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย
น้ำตกสวนห้อม หรือ น้ำตกสันติธารา
น้ำตกเพียงดิน หรือ น้ำตกวิสุทธารา
ถ้ำโพธิสัตว์ หรือ กุ้ยหลินเมืองเลย
ถ้ำมโหฬาร
อำเภอนาแห้ว
น้ำตกตาดเหือง (น้ำตกไทย-ลาว)
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกคริ้ง
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
วัดโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่
ศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง
ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย
อำเภอเอราวัณ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้ง
อำเภอท่าลี่
สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว
พระธาตุสัจจะ
อำเภอวังสะพุง
พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง
พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เลย

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู


จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมือแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในอดีตนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 14อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพิษณุโลก


แผนที่จังหวัดเลย และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.