ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอตระการพืชผล
หอไตรหนองขุหลุ
อำเภอสิรินธร
ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร
เขื่อนสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ
ช่องเม็ก
อำเภอโขงเจียม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ถ้ำเหวสินธุ์ชัย
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
แม่น้ำสองสี
เขื่อนปากมูล
อำเภอนาจะหลวย
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
อำเภอศรีเมืองใหม่
วัดภูหล่น
อำเภอพิบูลมังสาหาร
วัดดอนธาตุ
แก่งสะพือ
อำเภอเดชอุดม
วัดป่าไทรงาม
อำเภอวารินชำราบ
บ้านคำปุน
บ้านท่าข้องเหล็ก
วัดป่านานาชาติ
วัดหนองป่าพง
อำเภอเมือง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดพระธาตุหนองบัว
วัดบูรพาราม
หาดวัดใต้
วัดบ้านนาเมือง
พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง
บ้านปะอาว
ทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
วัดแจ้ง
วัดมหาวนาราม
อำเภอน้ำยืน
แก่งลำดวน
อำเภอเขื่องใน
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
อำเภอโพธิ์ไทร
หาดสลึง
แก่งสองคอน สามพันโบก
อำเภอทุ่งศรีอุดม
ปราสาทบ้านเบ็ญข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด อุบลราชธานี

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์


อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนคร เวียงจันทน์เจ้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราชและต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้

อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล เขมราฐ ม่วงสามสิบ เขื่องใน กุดข้าวปุ้น ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอน้ำขุ่น

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ


แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.