ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเทพสถิต
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อำเภอเมือง
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ปรางค์กู่
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
มอหินขาว
วัดพระพุทธบาทภูแฝด
น้ำตกผาเอียง
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
ตำหนักเขียว
อำเภอคอนสาร
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - ทุ่งกะมัง
อำเภอภักดีชุมพล
ถ้ำแก้ว
อำเภอภูเขียว
พระธาตุหนองสามหมื่น
ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา
อำเภอหนองบัวระเหว
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อำเภอบ้านเขว้า
แหล่งทอผ้าบ้านเขว้า
กู่แดง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ภูกุ้มข้าว
เขื่อนห้วยกุ่ม
พระธาตุกุดจอก
ภูคิ้ง
อำเภอแก้งคร้อ
วัดป่าสุคะโต
เขื่อนลำปะทาว
อำเภอคอนสวรรค์
บึงแวงข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล


ชัยภูมิ ตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ เป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี
ด้านประวัติศาสตร์ ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้นำชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ

ชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี


แผนที่จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.