ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดชุมพร
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
วัดแหลมสน
เกาะมะพร้าว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
หาดภราดรภาพ
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
วนอุทยานเขาพาง
วัดประเดิม
วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
อ่าวทุ่งมะขาม
เขาเจ้าเมือง
อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร
หาดทรายรี
อำเภอหลังสวน
ปากน้ำหลังสวน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร
เกาะพิทักษ์
ถ้ำเขาเกรียบ
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ เรือจำลองจักรีนฤเบศร
หาดคอเขา
อำเภอปะทิว
วัดแก้วประเสริฐ
เนินทรายงามชุมพร
หาดทุ่งวัวแล่น
เขาดินสอ
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำเขาพลู
หาดถ้ำธง
อ่าวบ่อเมา
วัดเขาเจดีย์
วัดถ้ำเขาพลู
อำเภอท่าแซะ
ศาลพ่อตาหินช้าง
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
อำเภอละแม
หาดตะวันฉาย
บ่อน้ำพุร้อน
อำเภอทุ่งตะโก
น้ำตกคลองเพรา หรือ น้ำตกทับช้าง
สวนส้มนายดำ
หาดอรุโณทัย
อำเภอสวี
วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง
หาดทรายรีสวี
พระธาตุสวี
อำเภอพะโต๊ะ
น้ำตกเหวโหลม
ล่องแพคลองพะโต๊ะ
ยอดเขาพ่อตามังเคร
ยอดเขาพ่อตาโชงโดงข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ชุมพร

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ
แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก


จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองใน อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองระบอบมณฑล ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด

คำว่า “ชุมพร” สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำต่าง ๆ ว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล” ต่อมาเพี้ยนเป็น “ชุมพร” อีกความหมายหนึ่งอาจมาจากคำว่า “ ชุมนุมพร” เนื่องจากประการหนึ่งในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกอง ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร

แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นมากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดระนองและสหภาพพม่า


แผนที่จังหวัดชุมพร และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.