ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอไชยา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดหลง
วัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ว
สวนโมกขพลาราม
หมู่บ้านพุมเรียง และ แหลมโพธิ์
อำเภอบ้านตาขุน
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
อำเภอเกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสมุย
เกาะแตน
อำเภอเกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะนางยวน
เกาะเต่า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)
หาดริ้น
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อำเภอดอนสัก
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
น้ำตกวิภาวดี
ท่าเรือเฟอร์รี่
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
อำเภอเมือง
สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร
คลองร้อยสาย
ปากน้ำตาปี
สถานที่ฝึกลิง
อำเภอพนม
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
อำเภอเคียนซา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
อำเภอนาสาร
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สุราษฏร์ธานี

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ


สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่ออ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง


แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.