ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอนาโยง
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
ถ้ำเขาช้างหาย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน
บ้านนาหมื่นศรี
อำเภอสิเกา
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
หาดปากเมง
เกาะไหง
ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
อำเภอปะเหลียน
น้ำตกโตนเต๊ะ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เกาะสุกร
น้ำตกโตนตก
อำเภอย่านตาขาว
น้ำตกไพรสวรรค์
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกลำปลอก
อำเภอกันตัง
เกาะกระดาน
เกาะลิบง
เกาะมุก และ ถ้ำมรกต
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
สวนตำหนักจันทร์
หาดหยงหลิง-หาดสั้น
หาดยาว
เกาะเชือก-เกาะแหวน
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ถ้ำเจ้าไหม-ถ้ำเจ้าคุณ
อำเภอห้วยยอด
ถ้ำเลเขากอบ
เขาปินะ
ทะเลสองห้อง
อำเภอเมือง
อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร)
กะพังสุรินทร์
อำเภอหาดสำราญ
หาดสำราญ
อำเภอรัษฎา
ถ้ำพระพุทธ
ถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ตรัง

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา


ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้

เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด

ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี

ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน


แผนที่จังหวัดตรัง และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.