ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พุทธภูมิ
กุฏิทรงไทย
พระพุทธสิหิงค์
พระวิหารสูง หรือ หอพระสูง
อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)
สนามหน้าเมือง
สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
หอพระนารายณ์
หอพระอิศวร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
วัดสวนป่าน
วัดสวนหลวง
เจดีย์ยักษ์
เก๋งจีนวัดประดู่
เก๋งจีนวัดแจ้ง
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอพิปูน
อ่างเก็บน้ำกะทูน
น้ำตกระแนะ
อำเภอนบพิตำ
ชุมชนกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง
น้ำตกกรุงชิง
น้ำตกยอดเหลือง หรือ น้ำตกเมืองใหม่
ถ้ำหงส์
อำเภอช้างกลาง
น้ำตกท่าแพ
น้ำตกสวนขัน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอลานสกา
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
บ้านคีรีวง
อำเภอพรหมคีรี
น้ำตกพรหมโลก
น้ำตกอ้ายเขียว หรือ ในเขียว
พระตำหนักเมืองนคร
อำเภอปากพนัง
ชายทะเลปากพนัง และ แหลมตะลุมพุก
วัดนันทาราม
วัดศรีสมบูรณ์
อำเภอท่าศาลา
อุทยานแห่งชาติเขานัน
โบราณคดีวัดโมคลาน
อำเภอขนอม
อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
ถ้ำเขาวังทอง
อำเภอสิชล
เขาพลายดำ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
หาดคอเขา (หาดปิติ)
หาดหินงาม
หาดสิชล
แหล่งโบราณคดีเขาคา
อำเภอฉวาง
น้ำตกสวนอาย
อำเภอนาบอน
น้ำตกคลองจัง
อำเภอทุ่งสง
ถ้ำตลอด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อำเภอถ้ำพรรณรา
วัดถ้ำทองพรรณราข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เราชาวนคร อยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอรปกรรมดี
มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด


เมืองคนดีนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่นเขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง ที่เมืองนครฯก็ยังเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ ดังมีพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี

“ตามพรลิงค์” คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบัน ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารมิลินทปัญหาของอินเดียตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 5 และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าจากอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่กั้นน่านน้ำทั้งสองด้าน จึงเหมาะที่จะเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั้งสองฝั่งสมุทร และประกอบกับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ พร้อมกันนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ได้แพร่เข้ามาด้วย พบหลักฐานมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-14

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 14-16 อาณาจักรศรีวิชัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองครหิ ไชยา มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย

เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 17-18 แคว้นตามพรลิงค์รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครองแคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมกันนั้นได้สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆในภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น

เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง 3 ครั้งประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่


แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.