ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอไม้แก่น
หาดบางสาย
หาดป่าไหม้
หาดทรายชายบึงบ้านละเวง
อำเภอปานาเระ
ตลาดนัดปาลัส
หาดปะนาเระ
หาดชลาลัย
หาดแฆแฆ
หาดราชรักษ์
หาดมะรวด
อำเภอมายอ
เขาฤาษี
อำเภอเมือง
ศาลหลักเมือง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
มัสยิดกรือเซะ
อำเภอหนองจิก
หาดรัชดาภิเษก
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
อำเภอสายบุรี
บ้านปะเสยะวอ
หาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ)
อำเภอโคกโพธิ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
วัดช้างไห้ราษฎร์บูรณาราม
พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7
ศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างไห้)
วัดทรายขาว
อำเภอยะรัง
เมืองโบราณยะรัง
อำเภอยะหริ่ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
หาดตะโละกาโปร์
แหลมตาชี หรือ แหลมโพธิ์
มัสยิดบ้านดาโต๊ะ หรือ มัสยิดดาโต๊ะข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก
นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด


ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร

มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ

ในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี ยะรัง หนองจิก โคกโพธิ์ ยะหริ่ง ปะนาเระ มายอ สายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น ทุ่งยางแดง และแม่ลาน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา


แผนที่จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดใกล้เคียงพระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.